Dịch vụ

Tư vấn thiết kế
Để tiến hành thi công dầm, trần cần phải tư vấn thiết kế tính toán chỉnh sửa để có thể đưa ra được 1 phương án thi cốt tối ưu nhất cho công trình.
Thi công dầm, trần mới
Mỗi một công trình luôn cần phải thi công dầm, trần đúng phương pháp để có thể đảm bảo chất lượng cũng như các tiêu chuẩn dầm, trần của sàn bê tông khí ANX.
Nâng cấp cải tạo dầm, trần nhà cũ
Sàn bê tông khí ANX còn có thể cải tạo nâng cấp dầm, trần khi khách hàng có nhu cầu mà không làm ảnh hưởng đến các kết cấu hạ tầng khác của căn nhà.
0888 48 4499