Tin chuyên ngành

17/03/2022
Lồng gia cố bê tông khí ANX gồm các thanh sắt thép mối nối chúng lại với nhau và có đường kính khác nhau tuỳ thuộc vào kết cấu của từng loại dầm và ...
25/02/2022
Dầm ván khuân cố định trong sàn nhẹ bê tông khí là một yếu tố chính và quan trọng trong việc xây dựng sàn nhẹ bê tông khí.
08/03/2022
Sàn bê tông khí hiện nay được làm bằng gạch nhẹ bê tông khí, với những ưu điểm vượt trội nhằm giảm trọng lượng của sàn và dễ dàng trong quá trình ...
0888 48 4499