Gạch Block rỗng xây tường BHB1-W190

0₫

Mô tả

Gạch Block chính là bê tông với tỷ lệ nước thấp và cốt liệu nhỏ được lèn chặt trong khuôn thép thành các sản phẩm có hình dạng theo khuôn mẫu, và sau đó dưỡng hộ cho tới khi cứng đạt mác tương ứng với cấp phối. Loại gạch này được sản xuất và sử dụng nhiều nhất trong các loại gạch không nung. Trong các công trình thì loại gạch không nung này chiếm tỉ trọng lớn nhất.

Kích thước: 190x190x190mm

Trọng lượng: 7kg

Cường độ chịu nén: 50-75kg/cm2

Dùng để xây đầu hàng gạch 190mm

 Gạch Block rỗng xây tường BHB1-W190
 Gạch Block rỗng xây tường BHB1-W190
 Gạch Block rỗng xây tường BHB1-W190