Gạch thẻ (gạch đinh) không nung BVB-W040

0₫

Mô tả

Gạch Block chính là bê tông với tỷ lệ nước thấp và cốt liệu nhỏ được lèn chặt trong khuôn thép thành các sản phẩm có hình dạng theo khuôn mẫu, và sau đó dưỡng hộ cho tới khi cứng đạt mác tương ứng với cấp phối. Loại gạch này được sản xuất và sử dụng nhiều nhất trong các loại gạch không nung. Trong các công trình thì loại gạch không nung này chiếm tỉ trọng lớn nhất.

Kích thước: 180x80x40mm

Trọng lượng: 1.2kg

Cường độ chịu nén: 50-75kg/cm2

Dùng để xây tường 80mm và tường 180mm

 Gạch thẻ (gạch đinh) không nung BVB-W040